búranisko

objekt zámerne zničený človekom tak, že jednotlivé prvky nie sú funkčné, ale možno ich ešte rozoznať.