Adrián

V našom kultúrnom priestore bolo zaužívané meno Hadrián i keď v súčasnosti prevažuje Adrián, resp. používajú sa oba varianty. Zvoli…