K.O.MIX

Projekt K.O.MIX sa člení na dva hlavné bloky: výstavu a sprievodné podujatia. Výstava K.O.MIX má ukázať, akými spôsobmi mladí slovenskí …

Ikony

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici predstavuje výstavu IKONY, ktorá v poviano?nom ?ase prináša divákom atmosféru východnej spiritualit…