Oliver Solga

Narodil sa 3. augusta 1954 v Modre. Žije a tvorí v Pezinku. V roku 1985 absolvoval štúdium dejín umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, …

PHARE

Seriál: Štrukturálne fondy (2 z 3)
Program PHARE (Poland and Hungary Assistance for Restructuring of Economies) je momentálne hlavný zdroj f…

Louvre

Múzeum v Louvri je výnimočné situovaním do mohutných historických priestorov, kde môžeme pozorovať architektonickú rozmanitosť, pol…

Rudolf Fila

Narodil sa 19. júla 1932 v Příbrami na Morave. V roku 1952 maturoval na škole umeleckého priemyslu v Brne (prof. Bohdan Lacina), roku 1958 absolv…