Súčasné slovenské výtvarné umenie…

Súčasné slovenské výtvarné umenie je sférou s európsky porovnateľnou úrovňou. Spoločenské premeny po Nežnej revolúcii (1989) zasiahli aj túto oblasť. Aj zberateľstvo, kde mal predtým monopolné postavenie štát, ovplyvňujú dnes iné pravidlá. Viaceré podnikateľské a finančné subjekty investujú aj do výtvarného umenia: Prvá slovenská investičná skupina jednala podľa svojho mena. Ako prvá z podnikateľských spoločností založených po roku 1989 začala budovať umeleckú zbierku. Časť z nej predstavuje prítomná výstava.Názov výstavy: Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s.
Termín vernisáže: 9. 10. 2003 o 16,00 hod.
Kurátorka: Zuzana Bartošová
Trvanie výstavy : 9. 10. – 2. 11. 2003
Miesto výstavy: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí

Zbierka Prvej slovenskej investičnej skupiny obstojí aj pred náročným profesionálnym pohľadom. Jej autorkou a kurátorkou je historička umenia Zuzana Bartošová. Pri výbere diel pre ňu vychádza z predpokladu potvrdeného rovnako úvahou ako praxou, že v období otvorených 60. rokov 20. storočia, naše výtvarné umenie dosiahlo európsky štandard vďaka tvorbe mnohých výrazných osobností. Väčšina z nich počas tzv. „konsolidácie“ v 70. a 80. rokoch tvorila neoficiálnu scénu. Časom sa k nim pripojili viacerí mladší umelci. Odmietli tzv. „reálny socializmus“ v osobnom živote a „socialistický realizmus“ v tvorbe, a tak sa neoficiálna scéna vymkla z dosahu komunistickej ideológie. Jej autori sa vyjadrovali už pred rokom 1989 aktuálnymi výtvarnými prostriedkami jazyka súčasného umenia euro amerického kontextu. Ich diela tvora základ prítomnej výstavy.
Výber zo širšie koncipovanej zbierky sa sústredil na tie diela, ktoré boli vytvorené od začiatku 60. rokov podnes. Poukazuje na tvorbu umelcov, ktorí na začiatku sledovaného obdobia začali negovať socialistický realizmus, Milana Paštéku, Andreja Barčíka, Jozefa Jankoviča, Mariána Čunderlíka, Rudolfa Filu, Andreja Rudavského. V tejto snahe pokračovali autori neokonštruktivistickej orientácie Rudolf Uher, Alojz Klimo, Tamara Klimová, Milan Dobeš, Miloš Urbásek, Mária Bartuszová, Juraj Bartusz, Danuta Binderová, Pavol Binder, Anastázia Miertušová. Výstava predstavuje naše umenie v tej podobe, ktorá sa už dnes vníma ako samozrejmá. Jej súčasťou sú práce ďalších významných autorov Alexa Mlynárčika, Stanislava Filka, Vladimíra Popoviča, Jany Želibskej, Júliusa Kollera, Petra Bartoša, Rudolfa Sikoru, Juraja Meliša, Vladimíra Havrillu, Dezidera Tótha i Michala Kernu. Sú to umelci, ktorí vo svojej tvorbe prekročili hranice klasických médií obrazu a sochy smerom k happeningu, performence, akcii, konceptu, prostrediu, slávnosti. Pre slovenské výtvarné umenie otvorili možnosti autentickej umeleckej výpovede bez obmedzenia hmotnou podstatou výtvarného diela ako takého. K ich aktivite sa v 70. a 80. rokoch pripojili Peter Meluzin, Vladimír Kordoš, Viktor Oravec a Milan Pagáč, a aj ďalší autori, ktorí ponechali svoju tvorbu v klasickom rozmere maľby, kresby a grafiky, ako Klára Bočkayová, Milan Bočkay, Marián Mudroch, Daniel Fischer, Marián Meško a niektorí ďalší. Tesne pred Nežnou revolúciou zverejnil svoju ateliérovú tvorbu aj Peter Rónai. Vtedy začali vystavovať aj mladší autori Simona Bubánová – Tauchmannová, Ivan Csudai, Laco Teren a Martin Knut. Aj oni prispeli počas „perestrojky“ k rehabilitácii maliarskeho vyjadrenia v našom výtvarnom prostredí. Anna Daučíková, Mária Balážová, Patrik Kovačovský i Milan Tittel vedome – každý sebe vlastným spôsobom – nadviazali na dedičstvo avantgárd. Ukážky z tvorby všetkých menovaných umelcov zahŕňa prítomná kolekcia.

Výstava Prvej slovenskej investičnej skupiny sa predstavila v tomto roku v Košiciach, Prešove, v Banskej Bystrici a v Nitre. Po prezentácii v Žiline ju ešte čaká repríza v Trenčíne. Po každý raz je jej hosťom jeden z aktívne pôsobiacich umelcov žijúcich v mieste výstavy, alebo významný autor už zastúpený v zbierke, a prezentuje svoju aktuálnu tvorbu. Po Dušanovi Zahoranskom (Košice), Ľubomírovi Purdešovi (Prešov), Jane Želibskej (Banská Bystrica) a Miroslavovi Niczovi (Nitra) je to v Žiline Alex Mlynárčik.

Zuzana Bartošová
autorka koncepcie a kurátorka zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Východoslovenská galéria 1952- 2002

Východoslovenská galéria v Košiciach si pripomína 50. výročie od začiatku svojej zberateľskej a výstavnej činnosti. Bola založená ako druhá slovenská galerijná inštitúcia (po SNG v Bratislave) a dnes sa zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie slovenské zberateľské inštitúcie podobného druhu.

Majstrovské diela umenia 20. storočia zo zbierok SNG

Koncepcia reprezentatívneho výberu diel vychádza zo zámeru predstaviť najvýznamnejšie obsahové, formálne a významové okruhy, tendencie a štýlové metamorfózy v časovom slede jednotlivých desaťročí: od prežívania estetiky akademizmu, luminizmu, secesiou poznačeného symbolizmu, cez vznik a konštituovanie monumentalizačného úsilia národnej moderny…

Václav Cigler a jeho škola

Výstava je usporiadaná v spolupráci s Galériou Pokorná v Prahe, ktorá ju pripravila pre pražskú výstavnú sieň Mánes (jún 2003). Predstavuje dielo významnej osobnosti českého moderného výtvarného umenia doc. Václava Ciglera (1929) v kontexte jeho pedagogickej činnosti na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

Karol Vaculík – historik umenia

V roku 1992 v Bratislave zomrel historik umenia Karol Vaculík. Študoval dejiny umenia, filozofiu a francúzštinu na univerzitách v Bratislave, vo Viedni a v Prahe. Od r. 1949 bol vedúcim zbierky starého umenia v pražskej Národnej galérii, odkiaľ v r. 1951 prešiel do Bratislavy, kde bol poverený vedením vznikajúcej Slovenskej národnej galérie.