Stred Európy je tentoraz v Berlíne

BERLÍN – Stred Európy okolo roku 1000 sa volá výstava, ktorú otvorili v Dome Martina Gropia v Berlíne a ktorú nadšene hodnotí ako kritika, tak aj návštevníci. Popri Nemeckom historickom múzeu, Združení na výskum staroveku a Reissovom múzeu v Mannheime sa na výstave, ktorá stála dvadsaťjeden miliónov mariek, podieľa aj Slovenské národné múzeum, Národné múzeum z Prahy aj múzeá z Krakova a Budapešti. S výnimkou svätoštefanskej koruny, ktorej maďarský zákon nedovoľuje opustiť krajinu, je tu vystavených dvetisícosemsto vzácnych exponátov z dvanástich krajín. Medzi nimi aj prilba českého vojvodu sv. Václava.Tvorcovia zvolili pre výstavy striedme, niekedy takmer chladné prostredie, ktoré však umožňuje vyniknúť exponátom, čo odrážajú život vtedajšej európskej spoločnosti. Jednou z jeho charakteristických postáv bol svätý Vojtech, biskup pražský, ktorý žil v Magdeburgu, Aachene a Moháči. Iným pohľadom do čias, keď sa rodila stredná Európa, je trojdimenzionálny film, ktorý zoznamuje návštevníka s priebehom jedného dňa obyvateľov prístavu Wollin v roku 1000.Výstava v Berlíne potrvá do polovice augusta. Potom bude prenesená do Mannheimu, od marca do leta budúceho roku bude v Prahe a od 7. júla 2002 v Bratislave.Návštevu výstavy v Berlíne trošku strpčuje jedine cena trojdielneho sprievodného zväzku – stojí 194 mariek.RUDOLF STRÖBINGER


Zdroj: www.sme.sk /06-06-2001/

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Martinské polygrafissimo – V SNM už na Jána

V tomto roku si pripomíname 135. výročie od vzniku Kníhtlačiarskeho účastinného spolku v Turčianskom sv. Martine. Toto malé mesto jeho založením dostalo do vienka základ budúceho pozoruhodného rozvoja tlače, knihy i priemyslu. Myšlienka predstaviť prácu typografov a kníhtlačiarov v rozpätí od jej začiatkov v predminulom storočí až k horúcej súčasnosti, dnes tiež už 60-ročnej a. s. Neografia je pretavená do pripravovanej výstavy.

V Berlíne dnes sprístupnia najväcšie židovské múzeum v Európe

BERLÍN – V Berlíne oddnes možno navštíviť najväčšie židovské múzeum vEurópe. Osemstopäťdesiat prominentných hostí, Berlínska filharmónia a Chicagskysymfonický orchester, spolkový prezident Johannes Rau a kancelár Gerhard Schröder bolipri tom, keď ho v nedeľu večer slávnostne otvorili. Židovské múzeum v Berlíne.Múzeum, ktorého vybudovanie stálo asi 120 miliónov mariek, ponúka návštevníkom3900 exponátov, z toho 1600 originálov.

Výstava Karpatskí Nemci v Berlíne

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Vyhlásenia Slovenskej národnej rady voči karpatským Nemcom sa 26. januára 2011 v Berlíne na pôde Nemeckého spolkového snemu za účasti jeho predsedu Norberta Lammerta, predsedu Národnej rady SR Richarda Sulíka a viacerých významných hostí uskutoční vernisáž výstavy “Karpatskí Nemci”.