Spišská Nová Ves otvára parky, záhrady, aj Židovský cintorín

Obrázok k článku

Zaujímavé dejiny Židov v Spišskej Novej Vsi aj príbehy niektorých miestnych židovských rodín dnes priblížia gymnazisti návštevníkom Židovského cintorína, ktorý je poslednou zachovanou pamiatkou židovskej kultúry v meste a súčasťou Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. Záujemcov zdarma cintorínom prevedú študenti dejepisného krúžku Gymnázia na Školskej ulici, ktoré sa v posledných rokoch významne podieľalo na obnove tejto pamiatky a jej sprístupnení širokej verejnosti. Ide o súčasť podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad.

 

Spišská Nová Ves ponúka v rámci Víkendu otvorených parkov a záhrad program už od pondelka, pokračuje aj v nasledujúcich dňoch. Verejnosti približuje pozoruhodné parky, záhrady a areály v meste i okolí. V piatok 9. júna bude v parku na námestí pripravený program pre deti, počas ktorého sa predstaví Bábkové divadlo spod Spišského hradu. Tí, ktorí budú mať záujem pozrieť si celý park, šošovkovité námestie i mesto a jeho okolie z vtáčej perspektívy, môžu využiť bezplatné výstupy do najvyššej kostolnej veže Slovenska v sobotu a nedeľu.

 

O priateľskom súžití s prírodou sa budú môcť návštevníci v piatok a v sobotu dozvedieť v komunitnej záhrade ZáZeMie, ktorá pripravila workshop na tému práce s hlinou s využitím ekologických princípov recyklácie. V sobotu sa v nej bude variť aj vegetariánsky guláš.

 

Historický Madaras park v juhovýchodnej časti mesta ožije v piatok 9. júna v rámci podujatia Naše Mesto 2017, keď sa dobrovoľníci pustia do zveľaďovania areálu zoologickej záhrady. Počas víkendu môžu priaznivci adrenalínu navštíviť aj lanový park Monkeyland.

 

Do Víkendu otvorených parkov a záhrad sa tento rok zapája aj občianske združenie Sans Souci – Letohrádok Iliašovce. V lokalite Tisícročnej kaplnky na vrchu Zámčisko medzi Spišskou Novou Vsou a obcami Iliašovce, Smižany a Harichovce v prípade priaznivého počasia ponúkne bohatý program pod názvom Czákyho letohrad ožíva. Súčasťou bude prezentácia histórie a súčasnosti slávneho letohrádku, ktorý si uprostred lesov v druhej polovici 18. storočia postavili páni z Iliašoviec na takmer 20 hektárovej výmere, ale aj oslavy 135. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Iliašovciach či Medzinárodného dňa detí.

 

Milovníci histórie si na svoje prídu aj v blízkych Markušovciach, kde si pre nich Múzeum Spiša pripravilo cez víkend prehliadku historického francúzskeho parku. Ponúkne tiež možnosť navštíviť v areáli expozíciu historického nábytku v Máriássyovskom kaštieli a výstavu ľudových hudobných nástrojov v letohrádku Dardanely. Pre najmenších návštevníkov pripravuje múzeum na nedeľu rozprávku v letohrádku Dardanely v podaní Bábkového divadla Košice.

 

Druhý júnový víkend patrí na Slovensku už po deviatykrát tradične parkom a záhradám či iným zaujímavým zeleným a historicky hodnotným lokalitám. Tento rok sa doň zapája viac ako 50 areálov po celom Slovensku, ktoré sa snažia upozorniť verejnosť na krásu zelených plôch, ich kvalitu, zaujímavú a bohatú históriu, potrebu ich ochrany i zveľaďovania.

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005

Dokumentácia kultúrnych pamiatok – laserové skenovanie a digitálna fotogrametria

Článok pojednáva o nových technológiách v geodézii, ktoré majú svoje široké uplatnenie v pamiatkovej architektúre. Na konkrétnych príkladoch historických pamiatok sú predstavené výsledky zamerania a spracovania nameraných údajov technológiami terestrického laserového skenovania a blízkej digitálnej fotogrametrie. Obe technológie sa vyznačujú pomerne krátkou dobou zberu údajov, spracovaním, tvorbou ich 3D modelov a zisťovaní geometrických súvislostí na modelovaných objektoch.

Noc kostolov Nitra 2010

Po prvýkrát v Nitre otvorí svoje brány 11 chrámov, kostolov a kaplniek, aby ponúkli návštevníkom možnosť v nočnej atmosfére spoznať známe i neznáme miesta a stretnúť sa so zaujímavými ľuďmi. Neopakovateľné chvíle v Roku kresťanskej kultúry pripravilo Mesto Nitra, jednotlivé farnosti a spoločenstvá, ktoré sa tešia na stretnutie s Vami a Vašimi blízkymi dňa 28. mája Roku Pána 2010.