Sme Dobrý partner komunity, získali sme prestížne ocenenie VIA BONA Slovakia 2015

Obrázok k článku

Nadácia Pontis udelila včera už šestnásty raz ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2015 firmám, ktoré podnikajú zodpovedne a transparentne, pomáhajú svojmu okoliu a zamestnancom, berú ohľad na životné prostredie a bojujú s korupciou. Ceny odovzdali počas slávnostného galavečera v Refinery Gallery v Bratislave, na ktorom sa zúčastnil aj slovenský prezident Andrej Kiska. „Naším cieľom je všetkým podnikateľom na Slovensku ukázať, že poctivosť a biznis idú ruka v ruke a že podnikanie môže mať výnimočný prínos aj pre celú spoločnosť a krajinu,“ povedala Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis. V tomto ročníku sa o ocenenie uchádzal doteraz najväčší počet malých a stredných firiem z rôznych regiónov Slovenska. Do 16. ročníka súťaže sa prihlásilo 75 firiem, do užšieho výberu postúpilo 23 nominácií. Ceny udelili v siedmich kategóriách: Zodpovedná veľká firma, Zodpovedná malá/stredná firma, Zelená firma, Skvelý zamestnávateľ, Férový hráč na trhu, Podporovateľ dobrovoľníctva a Dobrý partner komunity. Ôsmu ocenenú firmu vybrala verejnosť hlasovaním.

 

Ocenenie Zodpovedná veľká firma získala spoločnosť Heineken Slovensko. Výrobca piva z Hurbanova sa chce do roku 2020 stať najzelenším pivovarom na Slovensku, preto sa sústreďuje na ochranu zdrojov vody, znižovanie emisií CO2, využívanie lokálnych surovín a v neposlednom rade na rozvoj komunít, v ktorých pôsobí. Zodpovednou strednou firmou sa stala advokátska kancelária TaylorWessing, ktorá sa snaží o presadzovanie čistého a transparentného podnikateľského prostredia a dobrú vymožiteľnosť práva. Mimovládnym organizáciám a médiám poskytujú poradenstvo a participujú tiež na pro bono projektoch, ktorých cieľom je zlepšiť právne prostredie na Slovensku. Nadácia Pontis v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma udelila čestné uznanie spoločnosti Dobre&Dobré za návrat ľudí bez domova späť do bežného života. Kaviareň Dobre&Dobré okrem toho získala aj cenu verejnosti za najlepší príklad zodpovedného podnikania. Kaviareň vznikla z iniciatívy združenia Vagus a zamestnáva ľudí bez domova.


V kategórii Zelená firma udelili dve ocenenia, pre veľkú a pre malú firmu. Víťazom v kategórii veľká firma sa stal GreenCoop Družstvo zo Zlatnej na Ostrove, ktoré ročne dodá na trh viac ako 10 miliónov kilogramov domácich paradajok pestovaných výlučne v skleníkoch, ktoré sú vykurované geotermálnou vodou. Zelenou firmou sa stala aj spoločnosť JRK Waste Management, ktorej cieľom je znižovanie množstva zmesového komunálneho odpadu zvýšením jeho triedenia. Firma pracuje so samosprávami a jednotlivcami na podpore domáceho kompostovania. Bitúnok HSH z Veľkého Zálužia, ktorý získal ocenenie Skvelý zamestnávateľ, stavia svojim zamestnancom byty a domy a snaží sa zamestnancom pomôcť aj bezúročnými pôžičkami. Férovým hráčom na trhu sa stala spoločnosť PayLess Consulting z Banskej Bystrice, ktorá sa efektívnym spôsobom snaží pomôcť klientom znížiť náklady za telekomunikačné služby. Férový prístup sa odráža aj v bezplatnom poskytovaní týchto služieb pre občianske združenia.

 

V kategórii Dobrý partner komunity udelili taktiež dve ocenenia, pre veľkú a pre malú firmu. Prvou je malá stavebná firma z Banskej Štiavnice Obnova, ktorá sa zameriava na obnovu a revitalizáciu historických stavieb. Ocenenou veľkou firmou sa stala aj spoločnosť Východoslovenská energetika Holding z Košíc. Zamestnanci pomáhajú s návratom klientok krízových centier späť do normálneho života formou mentoringu a pravidelným kontaktom s klientkami. V kategórii Podporovateľ dobrovoľníctva sa víťazom stala Hewlett-Packard Slovakia s projektom Elderly. Zamestnanci spoločnosti sa dlhodobo venujú komunite starších ľudí. Cieľom je spríjemniť život osamelým klientom z domova sociálnych služieb, zapájať ich do rôznych aktivít a socializovať ich.

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

Ocenia vynovené historické stavby regiónu Malých Karpát

Zviditeľnenie pozitívnych príkladov obnovy architektonického dedičstva v oblasti Malých Karpát je cieľom Ocenenia za príkladnú obnovu. Súťažou chce občianske združenie Academia Istropolitana Nova (AINova) prispieť k zachovaniu kultúrneho dedičstva v podobe historických stavieb v malokarpatskom regióne. Práve rôzne historické stavby a to nielen tie, ktoré sú ako pamiatky chránené, sa významne podieľajú na vytváraní typického rázu každej krajiny.

Slovenská komora architektov oceňovala najlepších

BRATISLAVA – To najlepšie zo slovenskej architektúry za posledný rok ocenila tento týždeň Slovenská komora architektov. Cenu komory za architektúru CE.ZA.AR. 2004 udeľovala z 15 vybraných diel porota pod vedením profesora Petra Gála v kategóriách – bytové domy, občianske a priemyselné stavby, obnova a rekonštrukcia budov, interiér, rodinný dom a po prvýkrát aj v piatej kategórii exteriér.