Sme Dobrý partner komunity, získali sme prestížne ocenenie VIA BONA Slovakia 2015

Obrázok k článku

Nadácia Pontis udelila včera už šestnásty raz ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2015 firmám, ktoré podnikajú zodpovedne a transparentne, pomáhajú svojmu okoliu a zamestnancom, berú ohľad na životné prostredie a bojujú s korupciou. Ceny odovzdali počas slávnostného galavečera v Refinery Gallery v Bratislave, na ktorom sa zúčastnil aj slovenský prezident Andrej Kiska. „Naším cieľom je všetkým podnikateľom na Slovensku ukázať, že poctivosť a biznis idú ruka v ruke a že podnikanie môže mať výnimočný prínos aj pre celú spoločnosť a krajinu,“ povedala Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis. V tomto ročníku sa o ocenenie uchádzal doteraz najväčší počet malých a stredných firiem z rôznych regiónov Slovenska. Do 16. ročníka súťaže sa prihlásilo 75 firiem, do užšieho výberu postúpilo 23 nominácií. Ceny udelili v siedmich kategóriách: Zodpovedná veľká firma, Zodpovedná malá/stredná firma, Zelená firma, Skvelý zamestnávateľ, Férový hráč na trhu, Podporovateľ dobrovoľníctva a Dobrý partner komunity. Ôsmu ocenenú firmu vybrala verejnosť hlasovaním.

 

Ocenenie Zodpovedná veľká firma získala spoločnosť Heineken Slovensko. Výrobca piva z Hurbanova sa chce do roku 2020 stať najzelenším pivovarom na Slovensku, preto sa sústreďuje na ochranu zdrojov vody, znižovanie emisií CO2, využívanie lokálnych surovín a v neposlednom rade na rozvoj komunít, v ktorých pôsobí. Zodpovednou strednou firmou sa stala advokátska kancelária TaylorWessing, ktorá sa snaží o presadzovanie čistého a transparentného podnikateľského prostredia a dobrú vymožiteľnosť práva. Mimovládnym organizáciám a médiám poskytujú poradenstvo a participujú tiež na pro bono projektoch, ktorých cieľom je zlepšiť právne prostredie na Slovensku. Nadácia Pontis v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma udelila čestné uznanie spoločnosti Dobre&Dobré za návrat ľudí bez domova späť do bežného života. Kaviareň Dobre&Dobré okrem toho získala aj cenu verejnosti za najlepší príklad zodpovedného podnikania. Kaviareň vznikla z iniciatívy združenia Vagus a zamestnáva ľudí bez domova.


V kategórii Zelená firma udelili dve ocenenia, pre veľkú a pre malú firmu. Víťazom v kategórii veľká firma sa stal GreenCoop Družstvo zo Zlatnej na Ostrove, ktoré ročne dodá na trh viac ako 10 miliónov kilogramov domácich paradajok pestovaných výlučne v skleníkoch, ktoré sú vykurované geotermálnou vodou. Zelenou firmou sa stala aj spoločnosť JRK Waste Management, ktorej cieľom je znižovanie množstva zmesového komunálneho odpadu zvýšením jeho triedenia. Firma pracuje so samosprávami a jednotlivcami na podpore domáceho kompostovania. Bitúnok HSH z Veľkého Zálužia, ktorý získal ocenenie Skvelý zamestnávateľ, stavia svojim zamestnancom byty a domy a snaží sa zamestnancom pomôcť aj bezúročnými pôžičkami. Férovým hráčom na trhu sa stala spoločnosť PayLess Consulting z Banskej Bystrice, ktorá sa efektívnym spôsobom snaží pomôcť klientom znížiť náklady za telekomunikačné služby. Férový prístup sa odráža aj v bezplatnom poskytovaní týchto služieb pre občianske združenia.

 

V kategórii Dobrý partner komunity udelili taktiež dve ocenenia, pre veľkú a pre malú firmu. Prvou je malá stavebná firma z Banskej Štiavnice Obnova, ktorá sa zameriava na obnovu a revitalizáciu historických stavieb. Ocenenou veľkou firmou sa stala aj spoločnosť Východoslovenská energetika Holding z Košíc. Zamestnanci pomáhajú s návratom klientok krízových centier späť do normálneho života formou mentoringu a pravidelným kontaktom s klientkami. V kategórii Podporovateľ dobrovoľníctva sa víťazom stala Hewlett-Packard Slovakia s projektom Elderly. Zamestnanci spoločnosti sa dlhodobo venujú komunite starších ľudí. Cieľom je spríjemniť život osamelým klientom z domova sociálnych služieb, zapájať ich do rôznych aktivít a socializovať ich.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ocenia vynovené historické stavby regiónu Malých Karpát

Zviditeľnenie pozitívnych príkladov obnovy architektonického dedičstva v oblasti Malých Karpát je cieľom Ocenenia za príkladnú obnovu. Súťažou chce občianske združenie Academia Istropolitana Nova (AINova) prispieť k zachovaniu kultúrneho dedičstva v podobe historických stavieb v malokarpatskom regióne. Práve rôzne historické stavby a to nielen tie, ktoré sú ako pamiatky chránené, sa významne podieľajú na vytváraní typického rázu každej krajiny.

Slovenská komora architektov oceňovala najlepších

BRATISLAVA – To najlepšie zo slovenskej architektúry za posledný rok ocenila tento týždeň Slovenská komora architektov. Cenu komory za architektúru CE.ZA.AR. 2004 udeľovala z 15 vybraných diel porota pod vedením profesora Petra Gála v kategóriách – bytové domy, občianske a priemyselné stavby, obnova a rekonštrukcia budov, interiér, rodinný dom a po prvýkrát aj v piatej kategórii exteriér.