zvonová komora

priestor zvonového poschodia, v ktorom je umiestnená zvonová stolica so zvonmi. Tvorí uzavretú akustickú jednotku – rezonančný priestor, aby zvuk zvonov bol čo najlepší. Mala by byť uzatvorená plnou podlahou a povalou. Po obvode, v úrovni zvonov má okná alebo otvory vybavené žalúziami.

Kategória: Nehnuteľné kultúrne pamiatky
Tag: kampanológia, zvon

Vytvorené: 25. januára 2014 12:01

Upravené: 25. januára 2014 12:01

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Odpovede