Zvonička

Zvonička

1. druh malej cirkevnej al. profánnej stavby, jednopodlažná malá zvonica bez vnútorného priestoru, pozostávajúca zvyč. len z konštrukcie, nesúcej zvonovú stolicu , často na soche, resp. konštrukcii dvoch stĺpov, medzi ktorými bol na hriadeli zavesený zvon, a ktoré nahrádzali zvonovú stolicu, ktoré zakrývala ihlanová al. kužeľová strieška; 2. súčasť inej stavby, sprav. ako nadstavec ( štít s otvorom na zavesenie zvonu, lucerna, vežička a pod.), napr. na kaplnke, modlitebni, kostole, dome sakristiána, radnici. Druhom zvoničky je sanktusník.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu
[mailpoet_form id="1"]

Odpovede