Zeleň nosná

Zeleň nosná

súčasť parku, skupiny stromov domáceho pôvodu, ktoré vytvárajú trvalú ochrannú kulisu pre nové výsadby a cudzokrajné dreviny a formujú priehľady a pohľady (napr. stromoradie). Základným prvkom je obvodová zeleň.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu
[mailpoet_form id="1"]

Odpovede