Zbrojnica

Zbrojnica

súčasť pevnosti, mesta al. hradu, slúži na uloženie zbraní a potrieb na ich údržbu. Zbrojnica môže byť samostatná stavba, príp. spojená s prachárňou, al. to môže byť iba vyčlenený priestor v bašte, bastióne a pod. Na hradoch tvorili súčasť obvodovej zástavby predhradia, stávali v blízkosti brány. Zbrojnice bývali rozľahlé podpivničené, dvojpodlažné, jednopriestorové stavby s rovnými stropmi al. valenými klenbami. V priestore hradu sa mohlo nachádzať viacero zbrojníc. V bastiónových pevnostiach tvorili jednopodlažné zbrojnice súčasť obvodovej zástavby nádvoria.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu
[mailpoet_form id="1"]

Odpovede