Zástavba

Zástavba

jedna zo základných súčastí štruktúry sídla, usporiadanie stavieb na určitom, sprav. komunikáciami vymedzenom území. Podľa spôsobu radenia a zoskupovania stavieb, resp. podľa ich postavenia voči komunikácii delíme zástavbu na pílovú, radovú, blokovú, krídlovú, plošnú, voľnú, odkvapovú, parcely, štítovú a pravidelnú.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu
[mailpoet_form id="1"]

Odpovede