zámka visacia

je prenosná zámka slúžiaca na zabezpečenie jednoduchých uzatváracích zariadení.

 

Visacia zámka, 1580.

Kategória: Hnuteľné kultúrne pamiatky
Tag: kľúč, mechanizmus, zámka

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede