Záhrada

súčasť hradu, kaštieľa s areálom, paláca s areálom, meštianskeho domu s areálom, hospodárskeho dvora, kláštora a pod., menšia plotom vymedzená, architektonicky dotvorená, intenzívne ošetrovaná plocha s funkciou rozšíreného obytného priestoru, doplnená malou architektúrou, príp. s úžitkovou časťou na okraji ( príručná záhrada, sad). Pôdorys a rastlinný materiál je geometricky usporiadaný ( napr. záhony, boskety). Druhom záhrady je baroková, botanická, hradná, japonská, kláštorná, príručná a renesančná záhrada.a predzáhradka. Niektoré priestory môžu mať záhradnú úpravu. Porovnaj park.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede