Záhrada zimná

druh veľkoplošného skleníku ako súčasť obytného priestoru, vysadený teplomilnými rastlinami väčšinou priamo do zeme, príp. s prenosnou zeleňou, vybavený záhradným nábytkom. Plochy sú členené chodníkmi, resp. šľapákmi, niekedy doplnené jazierkom, mostíkom, fontánou, menším výtvarným dielom. Vo väčších záhradách môže byť aj malá terénna nerovnosť.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede