Záhrada baroková francúzska

druh barokovej záhrady, ktorej úprava je založená na prísnej geometrickej, často hviezdicovej sieti, ktorej hlavná os vychádzala od záhradnej fasády kaštieľa, premietala sa ďalej do krajiny alejami a priesekmi a obvykle bola zakončená architektonickým proťajškom kaštieľa ( letohrádok, pavilón).

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede