Záhrada barokov

druh záhrady, priestranná pravidelne riešená záhrada, základným princípom je osovosť, pričom stavba ( kaštieľ) je ústredným motívom hlavnej osi. Súčasťou sprav sú kvetinové záhony s brodériami a dominantami a sochárska výzdoba (sochy, vázy, žardiniéry), umiestnená na okrajoch osovo usporiadaných plôch. Fontány, altánky, voliéry, rôzne pavilóny a iné druhy malej architektúry sú situované na jednotlivých osiach. Boskety a arkády sú umiestňované po oboch stranách parteru. K záhrade sa pričleňovala štepnica. Druhmi barokovej záhrady sú francúzska a talianska záhrada.

Kategória: Architektúra
Tag: kaštieľ

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede