Výžľabok

1. druh horizontálneho spojovacieho, resp. vzperného architektonického článku, s vyžľabením s profilom oblúka, napr. časť profilácie ostenia portálu, okna, pätky stĺpu a pod.; 2. všeobecné označenie pre akékoľvek vyžľabenie, napr. vertikálne výžľabky sú kanelúry.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede