výlevka

neprenosná misovitá nádoba slúžiaca na odvádzanie odpadovej alebo inej znečistenej vody do stoky, neskôr kanalizácie; súčasť stabilného vybavenia viacpodlažného objektu (meštiansky dom, škola) s odpadom. Po roku 1886 boli výlevky vybavené prívodom vody a stali sa aj zdrojom pitnej vody.

Kategória: Hnuteľné kultúrne pamiatky, Nehnuteľné kultúrne pamiatky
Tag: umývadlo, výlevka

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede