Výbeh rebier

časť rebier klenby bezprostredne nad podperným architektonickým článkom ( konzolou, príporou a pod.), spojených do viacerých monolitov, usporiadaných nad sebou, z ktorých sa potom ďalej rozvetvujú jednotlivé klenbové, príp. medziklenbové a prístenné rebrá .

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede