Vrstva kultúrna

druh archeologického nálezu, situácia pod úrovňou súčasného terénu, dokladujúca popri hnuteľných nálezoch (ktoré sú súčasťou kultúrnej vrstvy) existenciu zaniknutých archeologických lokalít, kde sa stavebný materiál deštruovaných objektov rozprestrel na úrovni súvekého terénu, príp. v pôvodných vyhĺbeninách ( jama, základová ryha) po väčšej ploche ako pôvodné konštrukcie. Jednotlivé vrstvy nad sebou môžu dokladať rôzne kultúry, výraznejšia (hrubšia) kultúrna vrstva dokladuje dlhodobé osídlenie.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede