Villa rustica

druh archeologickej lokality, druh dvorca, rímska civilná vidiecka usadlosť, obklopená záhradami a sadmi, budovaná viac-menej podľa jednotnej schémy, s obytnou, hospodársko-výrobnou a reprezentatívnou funkciou. V jej centre stálo obydlie vlastníka – kamenný nadzemný sídliskový objekt nepravidelného obdĺžnikového pôdorysu, príp. 3 až 4 krídlovej dispozície okolo ústredného dvora. Súčasťou zástavby boli hospodársko-výrobné objekty (napr. veľké obdĺžnikové drevené stavby na kamenných základoch, resp. podmurovkách, pravdepodobne sýpky), príp. stavba rímskych kúpeľov. Villa rustica bývala sprav. ohradená kamennou ohradou, príp. drevenou palisádou. V jej okolí sa zvyč. nachádza ďalšie osídlenie.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede