Vežica

súčasť opevnenia, polvalcový al. pravouhlý obranný prvok s dispozíciou veže ,mierne vystupujúci pred líce hradbového múru, do výšky ho neprevyšujúci. Na rozdiel od bašty je vyplnená murivom, bez vnútorného priestoru. Obranu umožňovala ochodza v korune vežice.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede