Veža

druh dispozície stavby, ktorej výškový rozmer je výrazne väčší ako šírkový. Máva pravouhlý, kruhový al. polygonálny pôdorys. Valcové veže môžu mať brit. Môže stať ako samostatná stavba ( zvonica, strážna, obytná, útočištná veža, vežový dom), ako súčasť opevnenia ( bránová, delová veža), príp. súčasť iných stavieb ( kostola, radnice, nárožná veža).

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede