Veža delová

súčasť opevnenia, výrazne vertikálny prvok s mohutnými múrmi, druh veže sprav. s polygonálnym pôdorysom, vstavaný do hradbového múru. Viacpodlažná, na každom podlaží sú umiestnené delové komory, zvyč. ukončená ihlanovou strechou. Na rozdiel od delovej bašty výrazne prevyšovala hradbový múr.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede