Vešadlo

súčasť väznicového krovu s vešadlom, zvislý prvok zavesený na konštrukčný spoj rozpery a vzpery, nadnášajúci väzný trám.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede