Väzba kyklopská

druh väzby kamenného muriva z veľkých kamenných kvádrov rôzneho tvaru s presne opracovanými styčnými plochami, spájanými nasucho, al. len tenkou vrstvou malty. Najč. ako spevnenie svahu parciel situovaných nad ulicou.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede