Val

1. druh archeologického nálezu, druh opevnenia sídliska (príp. rondelu), resp. jeho súčasť. Pôvodne násyp (pochádzajúci z výkopu priekopy) výlučne zemnej konštrukcie, neskôr drevozemnej al. drevokamennej konštrukcie, najč. komorovej a roštovej, vytvárajúcej jadro valu, príp. aj drevený plášť valu (vo forme drevenej hradby). Súčasťou valu bola palisáda. Pri deštruovaných zvyškoch valu je bez výskumu nemožné určiť presne druh konštrukcie; 2. súčasť opevnenia, druh hradby tvorenej násypom al. drevozemnou konštrukciou, často hore ukončená palisádou. Pri mestskom opevnení al. opevnení hradu môže tvoriť lineárny okruh predsunutý pred priekopu. Druhom valu je glacis

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede