umývadlo

neprenosná misovitá nádoba na umývanie, súčasť stabilného sanitárneho vybavenia obydlia s odpadom, ktorá je určená na umývanie rúk tečúcou vodou. Je umiestnené 800 – 850 mm nad podlahou. Najčastejšie býva upevnené na stenu pomocou konzol, ale tvorilo aj súčasť nábytku. Používanie umývadiel je viazané na verejnú vodovodnú sieť, budovanú na Slovensku v rozmedzí rokov 1886 – 1942 a verejnú kanalizačnú sieť, budovanú v rokoch 1850 – 1939.

 

Kategória: Hnuteľné kultúrne pamiatky
Tag: sanitárne vybavenie, umývadlo

Vytvorené: 01. júna 2016 15:06

Upravené: 01. júna 2016 15:06

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Odpovede