Ulica obchodná

druh ulice, po jednej alebo po oboch stranách uličnej fronty ju lemujú obchodné zariadenia.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede