Ucho

časť šambrány, rozšírenie jej vonkajších rožných častí. Rozšírenie je buď zakončené zalomením, al. v tvare volúty, boltca al. otáznika . Ucho niekedy dopĺňa kvapka.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede