Tympanón

1. časť trojuholníkového štítu, jeho vnútorná plocha vymedzená po celom obvode najč. rímsami, 2. súčasť ústupkového portálu, plocha vymedzená archivoltou a zospodu priamym nadpražím. Tympanón býva často dekorovaný kamenným al. štukovým reliéfom, nástennou maľbou, mozaikou, kružbou atď.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede