Trativod

súčasť záhrady al. parku, krytý odvodňovací +kanál na zníženie hladiny spodnej vody, budovaný pôvodne z lomového kameňa, dnes z perforovaných rúr.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede