Transept

priečna loď kostola, križujúca pozdĺžne lode sprav. v mieste napojenia lodí na svätyňu. Výškou a šírkou býva zhodná s hlavnou loďou. Na transepte rozlišujeme ramená, ktoré označujeme podľa svetových strán.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede