Trám väzný

súčasť krovu, druh vodorovného trámu uloženého paralelne s priečnou osou krovu. Pri hambálkovom krove je po stranách uchytený zospodu do pomúrnic a na jeho koncoch sú doňho zapreté krokvy. Pri väznicovom krove je zapustený do káps hornej časti obvodového múru a pri plnej väzbe sú doňho zhora zapustené stĺpiky stolice, príp. stĺpik, podpierajúci vrcholovú väznicu, a zapreté vzpery. Pri väznicovom krove s vešadlom je naopak nadnášaný vešadlom.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede