Tambur

Tambur

Valcovitá konštrukcia budovaná najčastejšie nad centrálnym pôdorysom alebo kruhovou časťou stavby, ktorá nesie kupolu. Ojedinele býva tambur nad pôdorysom štvorcovým (s použitím klenbových polí). Zväčša je tambur tou časťou stavby, ktorá slúži na osvetlenie centrály.

Pozn.: termínom tambur sa niekedy pomenúva aj valcovitý kamenný prvok, z akých sa buduje kamenný stĺp.

časť stavby tvaru nízkeho valca al. polygónu, na ktorý dosadá kupola. Môžu v ňom byť umiestnené okná (často volské oká).

Kategória: Hnuteľné kultúrne pamiatky, Nehnuteľné kultúrne pamiatky
Tag: kamenný prvok, konštrukcia, tambur

Vytvorené: 08. decembra 2010 08:12

Upravené: 22. januára 2022 01:01

Autor: uskalienka

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede