Talmud tóra

súčasť synagógy al. samostatná budova v blízkosti synagógy, vyššia škola židovského učenia.

Kategória: Architektúra
Tag: škola

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede