Systém

špecifická skupina viacerých architektonických článkov al. iných prvkov rovnakého druhu, ktoré majú určité usporiadanie, viazané vzájomnými vzťahmi a ktoré pochádzajú od jedného autora al. z jednej dielne a majú zhodné formálne znaky (napr. systém pilierov, prípor, arkád, okien a pod.). Porovnaj sústava. Pozn.: Pri rozindexovávaní architektúry je pri skupinovom výskyte určitého prvku potrebné rozšíriť unifikovaný názov o označenie “systém”.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede