Systém oporný

systém oporných pilierov, príp. aj oporných oblúkov, na ktoré sa prenáša časť tlaku rebrovej klenby, situovaný v exteriéri stavby. Oporné piliere bočných lodí baziliky sa môžu spojiť s opornými piliermi hlavnej lode opornými oblúkmi, vedenými nad strechou bočnej lode.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede