Svätyňa kvadratická

druh dispozície svätyne so štvoruholným pôdorysom, bez záveru.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede