Súsošie s architektúrou

druh nehnuteľného výtvarného diela, sústava sôch, súsoší a reliéfov na jadre, zloženom zo sústavy architektonických prvkov, napr. stĺpy, arkáda, príp. môžu jadro tvoriť obelisk, pylón, pilier a pod.. Tento základný tvar jadra je často znečitateľnený konkávnym a konvexným prehnutím základne a stien, a tým, že je husto pokrytý sochárskou výzdobou. Jadro stáva na podstavci, často tiež so sochárskou výzdobou, zvyč. vyloženom na pódiu, niekedy tiež so sochami, obohnanom mrežou al. kamenným zábradlím. Ikonografia súsošia vo vrchole sa dopĺňa k unifikovanému názvu.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede