Studňa

1. súčasť sídliska, druh archeologického nálezu, druh hospodársko-výrobného objektu, zdroj pitnej a úžitkovej vody, prejavujúci sa ako jama, príp. šachta. Rozoznávame dva typy +studní – hranolové a valcové. Hranolové boli jamy štvorcového, príp. obdĺžnikového pôdorysu, ktoré mali steny čiastočne al. úplne obložené zrubovou konštrukciou s čapovou väzbou. Valcové boli jamy kruhového pôdorysu, niektoré so stenami obloženými pritesanými kameňmi, na dne sprav. s dreveným obložením; 2. súčasť usadlosti al. hospodárskeho dvora a pod, druh menšej +technickej ľudovej stavby. Máva štvorhrannú al. kruhovú +obrubu z dreva, kameňa al. tehál, niekedy býva krytá prístreškom al. ihlanovou strieškou na podperách, príp. stavbičkou s rámovou konštrukciou. Z plytkých studní sa voda naberala do drevenej nádoby na háku, z hlbších studní rumpálom al. vahadlom. Druhom studne je verejná studňa.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede