Strop záklopový

druh trámového stropu, priečne na stropné trámy zhora sa kládli záklopy. Záklopové stropy sa často napúšťali dobytčou krvou, bielili al. pestro maľovali.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede