Strop traverzový

druh stropu, tvoreného jednotlivými relativne samostanými užšími valenými klenbičkami s prierezom plytkého segmentového oblúka, kotvenými pätkami do horizontálnych traverz s úlohou klenbových pásov, vedených paralelne s priečnou osou.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede