Strieľňa

súčasť hradbového múru, parkánového múru, obytnej, útočištnej al. bránovej veže a pod., otvor so šikmým ostením a záklenkom, slúžil na streľbu, niekedy umiestnený v streleckej nike. Samotný otvor bol situovaný v ploche líca, príp. v strede hrúbky múru (niektoré delové strieľne . Druhmi strieľne sú delová, kľúčová, krížová, lopatkovitá, nohavicová, okuliarová, štrbinová, trojuholníková a ústupková strieľňa.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede