Strážnica

súčasť kaštieľa s areálom, paláca s areálom a pod., samostatne stojaca menšia stavba, situovaná z vnútornej strany areálu pri vstupnej bráne, slúžiaca na pobyt strážcu kontrolujúceho návštevníkov, príp. otvárajúceho bránu. Jednou fasádou sprav. lícuje s ohradou areálu. Zvyč. býva jednopodlažná, s jedným al. dvoma priestormi.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede