Škola

druh občianskej stavby, slúžiacej na vzdelávanie. Obsahuje učebne, kabinety, administratívne priestory, vestibul, hlavné a bočné schodisko, sociálne zariadenia, šatne, telocvičňu, niekedy aj byt školníka. Podľa funkcie druhmi školy sú gymnázium, lýceum, cirkevné školy a pod. Podľa dispozície rozoznávame halovú, chodbovú a schodiskovú školu. Druhom je internátna škola. Pozn.: Pri unifikovanom názve používame označenie konkrétneho druhu školy, napr. gymnázium, lýceum.

Kategória: Architektúra
Tag: škola

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede