Škola internátna

druh areálu s budovou školy a internátom, zabezpečujúceho okrem vzdelávania aj celodennú starostlivosť a prechodné ubytovanie, preto ho zaraďujeme do obytných stavieb. Môže to byť iba jedna viacpodlažná, dvoj- až trojtraktová budova s bočnými krídlami, s hlavným a bočným schodiskom, vestibulom, s učebňami a spálňami prístupnými z priestrannej chodby. Dispozícia zahŕňa obyč. aj kuchyňu, jedáleň, byt domovníka a telocvičňu. Funkčne nadväzuje internátna škola na tradíciu konventnej školy. V areáli školy býva tiež ihrisko.

Kategória: Architektúra
Tag: škola

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede