Secesia

umelecký smer na prelome 19. a 20. stor., usilujúci sa o vlastný, históriou umenia nezaťažený výrazný prejav; typický je najmä neplastickou, výrazne dynamickou ornamentikou s líniami štylizovaných jemných rastlín a lístkov; výrazne ovplyvnil najmä úžitkové umenie, menej sa dotkol architektúry

Kategória: Základné pojmy
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede